1848/49-es dékáni naplójának kritikai kiadása

(Székács István jegyzeteivel)

Jedlik Ányos dékáni jelentése az 1848–49-es eseményekről az tanácsnak (1849. okt. 6.)

Lelőhely: a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kézirattára BK. 184/IV. 12. 6. sz. fondja

A szöveget felkutatta, lejegyezte, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta: Székács István

Jedlik Ányos Társaság