1848-as dékáni napló

(Zelovich Kornél feldolgozása)

1848 márciusában Jedlik Ányos volt a bölcsészettudományi kar dékánja Pesten, a Királyi Magyar Tudományegyetemen. Rendkívül érdekesek azok a feljegyzései, amelyeket e forradalmi napokról vetett papírra, dékánként.
Jedlik Ányos dékáni jelentése az 1848–49-es eseményekről az tanácsnak (1849. okt. 6.)

Lelőhely: a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kézirattára BK. 184/IV. 12. 6. sz. fondja

A szöveget felkutatta, lejegyezte, sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta: Székács István

Jedlik Ányos Társaság